Ададеро ёбед, ки 3,6%-и он баробар аст ба:
$$\frac{3 + 4,2 : 0,1}{(1 : 0,3 - 2\frac{1}{3}) \cdot 0,3125}.$$
Ҳал:
\(\frac{3 + 4,2 : 0,1}{(1 : 0,3 - 2\frac{1}{3}) \cdot 0,3125} = 144.\)

\(
1) 4,2 : 0,1 = 42;
\)

\(
2) 3 + 42 = 45;
\)

\(
3) 1 : 0,3 = 10 : 3 = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3};
\)

\(
4) 3\frac{1}{3} - 2\frac{1}{3} = 3 - 2 + \frac{1 - 1}{3} = 1;
\)

\(
5) 1 \cdot 0,3125 = 0,3125;
\)

\(
6) 45 : 0,3125 = 144.
\)

Акнун мо медонем, ки 3,6%-и адади ҷусташаванда баробар аст ба 144. Аз ин ҷо:
3,6% - 144
100% - ?
\(
(144 \cdot 100) : 3,6 = 14400 : 3,6 = 4000.
\)
Ҷавоб: 4000